Lesgeven in Cambodja

Vrijwilligerswerk met Be More draait om een zinvolle bijdrage, een positieve ervaring en een verantwoorde werkwijze. Daarom vermijden we activiteiten die een negatieve impact kunnen hebben, zoals primaire zorg voor kinderen, werkzaamheden waar specifieke kennis en kunde voor nodig zijn, of die ten koste gaan van lokale werkgelegenheid. Wanneer we spreken over ‘lesgeven in Cambodja’, gaat het niet om het vervangen van een docent ter plaatse, maar om ondersteunende en aanvullende activiteiten. Hoe zit dat precies?

Onderwijs in Cambodja

Onderwijs in Cambodja is anders dan wij gewend zijn. De schooldagen daar zijn veel korter dan bij ons hier. Ook ligt het niveau aanzienlijk lager dan bij ons in de klas. Hoe gedreven en gemotiveerd docenten ook zijn, het gaat er voor ons op een ouderwetse manier aan toe. Met name als het gaat om Engelse lessen. Die bestaan vooral uit eindeloos rijtjes opdreunen, die vaak ook nog eens verkeerd worden uitgesproken. Zonde, want juist hierin ligt een kans voor Cambodjaanse kinderen.

Ondersteunen in de klas

Vrijwilligers leveren daarom op twee manieren een bijdrage. Enerzijds door de docenten te ondersteunen, in de klas. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de juiste uitspraak van woorden en zinnen. Maar bijvoorbeeld ook door mee te denken over een meer gevarieerde invulling van de lessen of creatieve uitbreidingen. Zowel voor docenten als leerlingen is het enorm leuk, motiverend én effectief om samen te werken. Doordat Nederlanders veelal goed Engels spreken, is het voor Cambodjanen een verrijking om alleen al de juiste uitspraak te horen, of beter nog, een gesprekje te voeren. Natuurlijk blijft de rol van de vrijwilliger in dit geval het ondersteunen van de docent in de reguliere lessen.

Aanvullen buiten de klas

Kinderen in Cambodja gaan vaak maar een dagdeel naar school. Daarom helpen vrijwilligers om hen voor of na schooltijd wat extra’s mee te geven. Hierbij moet je denken aan naschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten, variërend van leerzame spelletjes voor de jongeren of huiswerkbegeleiding voor de ouderen. Ook verzorgen vrijwilligers voor volwassenen bijvoorbeeld workshops om te leren omgaan met computers. Dit is uiteraard geen vervanging van het reguliere onderwijs, maar een belangrijke aanvulling die enorm waardevol kan zijn.

Onderwijs na de Rode Khmer

Tijdens het regime van de Rode Khmer kwamen veel intellectuelen en docenten om. Vrijwel alle scholen in het land waren jarenlang gesloten. Naderhand moest het onderwijssysteem volledig opnieuw worden opgebouwd. Door een tekort aan gekwalificeerde leraren, en relevant lesmateriaal is de kwaliteit van het onderwijs erg laag. Hoewel steeds meer kinderen naar school gaan, vallen relatief veel leerlingen vroegtijdig uit en is hoger onderwijs lang niet voor iedereen weggelegd.

Als vrijwilliger kun je niet ‘zomaar’ voor de klas staan. Maar dat betekent niet dat je geen bijdrage kunt leveren. Het assisteren van docenten en het verzorgen van aanvullende workshops en lessen, vergroot voor leerlingen het plezier van leren en vormt een verrijking van het onderwijs. Juist in Cambodja.

Aan de slag!

Wat kun jij doen? Lees meer over onze projecten en ontdekkingsreizen in Cambodja!